متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :زمان و مكان برگزاري آزمون جامع دكتري نيمسال دوم97

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۲/۱۶

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان مقطع دكتري مي رساند:  آزمون جامع نيمسال جاري در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 20و21 خرداد ماه در محل دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند برگزار خواهد شد.

ضمنا جهت شركت در آزمون بايستي:

1- تمامي نمرات دانشجو، اعلام و نمره قبولي كسب شده باشد

2-اصل مدرك تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد به واحد تحويل شده باشد.

3- نمره قبولي آزمون زبان كسب شده باشد.

4-تاييديه تحصيلي و ريزنمرات كارشناسي و كارشناسي ارشد توسط واحد دريافت شده باشد.

                                                                                            باتشكر