متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :برنامه و منابع آزمون جامع(روانشناسی تربیتی)

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۸/۰۲/۱۷

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع، برنامه و منابع ازمون  رشته روانشناسی تربیتی را از پیوست دریافت نمایند.