متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :زمان برگزاري كلاس جبراني اقتصاد خرد استاد احمدپور

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۲/۳۱

متن اطلاعیه::

كلاس جبراني اقتصاد خرد استاد احمدپور امروز سه شنبه 2/31 ساعت 3/30 برگزار خواهد شد. باتشكر