متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان و مراجعين محترم

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۳/۲۴

متن اطلاعیه::

به اطلاع مي رساند: با توجه به شروع امتحانات پايان ترم از بيست وپنجم خردادماه لغايت ششم تيرماه و حضور همكاران درمحل سالن امتحانات، حتي الامكان از مراجعات غير ضروري اداري خودداري نماييد. باتشكر