متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :یادآوری به دانشجویان دکتری(ارسال پروپوزال)

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۸/۰۳/۲۵

متن اطلاعیه::

با سلام؛ بدین وسیله از دانشجویان محترم دکتری روان شناسی تربیتی( آقای دارابی و خانم چاجی، خانم قلیچ بیکی، خانم عاطفی فر و آقای خاکسار) تقاضا می شود نسبت به ارسال پروپوزال در قالب فرم مورد نظر دانشگاه حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه(1398/03/27) به ادرس (ایمیل)ذیل اقدام نمایند. تا در زمان مناسب جهت ارسال پروپوزال به اساتید داور اقدام گردد. در ضمن قرار است جلسه دفاع از پروپوزال  در مورخه(1398/04/12) در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرحند(همزمان با برگزاری آزمون جامع) برنامه ریزی و هماهنگ شود. در صورت هر گونه تغییر تاریخ جلسات دفاع، مجددا اطلاع رسانی خواهد شد. با تشکر پاکدامن مدیر گروه

pakdaman@iauq.ir