متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مزايده كافي نت

مرتبط با :مدیر حراست

نگارنده :سيدجواد جوادپور

تاریخ :۱۳۹۸/۰۶/۲۰

دانلود فایل

متن اطلاعیه::