متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مزايده رستوران

مرتبط با :مدیر حراست

نگارنده :سيدجواد جوادپور

تاریخ :۱۳۹۸/۰۵/۰۱

دانلود فایل

متن اطلاعیه::