متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مزايده كارگاه چوب

مرتبط با :مدیر حراست

نگارنده :سيدجواد جوادپور

تاریخ :۱۳۹۸/۰۶/۲۰

دانلود فایل

متن اطلاعیه::