متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مزايده اجاره زمين شماره2 (22 هكتاري)

مرتبط با :مدیر حراست

نگارنده :سيدجواد جوادپور

تاریخ :۱۳۹۸/۰۶/۲۰

دانلود فایل

متن اطلاعیه::