متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :امکان ثبت نام کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۶/۳۱

متن اطلاعیه::

به اطلاع متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که تاکنون موفق به ثبت نام در سایت مرکز آزمون نشده اند می رساند: متقاضیان می توانند جهت ثبت نام بصورت حضوری از روز شنبه بیست و سوم شهریورماه لغایت ششم مهرماه به واحد مراجعه وثبت نام نمایند.باتشکر