متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تشكيل كلاسها

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۶/۳۱

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند: امروز يكشنبه 31 شهريور ماه تعدادي از كلاسها، با تعدادي از دانشجويان تشكيل و  حضور و غياب انجام شد، غيبت دانشجوياني كه در كلاس شركت نكرده اند جزء سه جلسه غيبت در ترم خواهد بود و بيشتر از آن موجب حذف درس مي گردد.