متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان درس محاسبات عددی

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۷/۲۰

متن اطلاعیه::

به اطلاع می رساند: این درس روز دوشنبه از ساعت نه و سی تا یازده وسی با استاد دروازه بان برگزار خواهد شد. ضمنا کلاس در جلسه اول با نیم ساعت تاخیر برگزار خواهد شد.باتشکر