متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان استاد طباطبایی واستاد صدیقی

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۷/۲۸

متن اطلاعیه::

به اطلاع می رساند: کلاسهای استاد طباطبایی و استاد صدیقی امروز 28/7/98 برگزار نخواهد شد وجبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد. باتشکر