متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تعطيلي سلف سرويس

مرتبط با :سلف سرویس

نگارنده :محسن جميلي فرد

تاریخ :۱۳۹۴/۰۸/۰۳

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان محترم:باتوجه به حد نصاب نرسيدن آمار،سلف سرويس روز يكشنبه مورخ1394/08/03تعطيل مي باشد.

                                                                                 با تشكر

                                                                     امور دانشجويي