متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان استاد مظهری

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۸/۰۸

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجویان استاد مظهری می رساند: کلاسهای ایشان روز پنج شنبه نهم آبانماه برگزار نخواهد شد و جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد. باتشکر