متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان دکتر طاهری

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۸/۲۱

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجویان می رساند: کلاس آمار استنباطی و آمار توصیفی روز چهارشنبه 22 آذرماه برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز سه شنبه 28 آذرماه در همان ساعتها برگزار خواهد شد. باتشکر