متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه دانشجويان

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۸/۰۸/۲۲

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه دانشجويان