متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :ترجمه قرآن به انگليسي

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۸/۰۸/۲۲

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

ترجمه قرآن به انگليسي