متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان دکتری آزمون جامع

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۸/۲۷

متن اطلاعیه::

باتوجه بر برگزاری آزمون جامع در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 13 و 14 آذرماه در واحد بیرجند ،دانشجویان محترم شرکت کننده ای که نیاز به رزرو غذا و اسکان خواهند داشت، درخواست خود را به آموزش واحد  جهت هماهنگی ارائه نمایند. باتشکر