متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :آغاز ثبت نام بر اساس سوابق تحصيلي جهت نيمسال دوم98

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۰۹/۲۴

متن اطلاعیه::

به اطلاع مي رساند:

ثبت نام بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) بدون محدوديت رشته و گرايش در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته آغاز و تا پايان ديماه ادامه دارد. متقاضيان مي توانند جهت ثبت نام در ساعات اداري به اداره امتحانات واحد مراجعه نمايند.

مدارك لازم جهت ثبت نام اوليه:

1-جهت ثبت نام اوليه در مقطع كارداني پيوسته(اصل مدرك تحصيلي ديپلم سه ساله نظري بهمراه يك قطعه عكس 4*3و فيش واريزي حق ثبت نام).

2-جهت ثبت نام اوليه در مقاطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته(اصل مدرك تحصيلي پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم يا 12 ساله نظام جديدبهمراه يك قطعه عكس 4*3 و فيش واريزي حق ثبت نام).

3-جهت ثبت نام اوليه در مقطع كارشناسي ناپيوسته (اصل مدرك تحصيلي كارداني بهمراه يك قطعه عكس 4*3 و فيش واريزي حق ثبت نام).