متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :راهنمای انتخاب واحد نیمسال دوم(گروه روانشناسی و علوم تربیتی- حقوق)

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۸/۱۰/۳۰

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

راهنمای انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98( گروه روانشناسی و علوم تربیتی- حقوق)