متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :درخصوص درس مبانی دفاع مقدس

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۸/۱۰/۱۵

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند: بر اساس بخشنامه های سازمان مرکزی درس آشنایی با دفاع مقدس جزء دروس اختیاری الزامی می باشد. باتشکر