متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تغيير اطلاعيه نوزدهمين دوره ازدواج دانشجويي

مرتبط با :مدیر دفتر فرهنگ اسلامي

نگارنده :حسن زحمتكار

تاریخ :۱۳۹۴/۰۸/۰۵

متن اطلاعیه::

تاريخ عقد مجاز جهت ثبت نام اوليه از 93/7/1تا94/7/30

زمان ثبت نام براي زوج هاي دانشجو تا تاريخ 94/8/30 تمديد شده است.

زمان ثبت نام ازدواج اساتيد از 94/8/6 آغاز و تا تاريخ 94/8/30 ادامه خواهد داشت.