متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :راهنمای انتخاب واحدنیمسال دوم(گروه روانشناسی و علوم تربیتی-حقوق)

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۸/۱۱/۲۲

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

راهنمای انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 (گروه روانشناسی و علوم تربیتی - حقوق)