متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :دستورالعمل برگزاري كلاسهاي مجازي معارف اسلامي

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۸/۱۲/۱۹

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

دستورالعمل برگزاري كلاسهاي مجازي معارف اسلامي

جهت مشاهده روي دريافت فايل كليك كنيد

ضمنا آدرس اعلامي متن بخش نامه به صورت

https://ec.nahad.ir

تصحيح ميگردد.