متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اطلاعيه شماره 1

مرتبط با :مدیر تحصیلات تکمیلی

نگارنده :علي داوري

تاریخ :۱۳۹۴/۰۸/۱۶

متن اطلاعیه::

اطلاعيه شماره1(درخصوص فرم هاي تحصيلات تكميلي)

باتوجه به اينكه فرم هاي تحصيلات تكميلي وپژوهشي واحد بر اساس بخشنامه ها وشرايط وضوابط دانشگاه تغيير مي كند لذا تاكيد مي گردد دانشجويان فرم هاي مورد نياز(اعم از قالب پروپوزال،و...) را فقط در زمان ارائه به دانشگاه به روز از سايت دانشگاه قسمت تحصيلات تكميلي-فرم ها دانلود نموده واز ارائه وتكميل فرم هاي قديمي خودداري نموده(فرم هاي قديمي غير قابل قبول مي باشد).

امورتحصيلات تكميلي وپژوهشي