متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان دكتري(آزمون جامع)

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۱/۲۶

متن اطلاعیه::

باسمه تعالي

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان مقطع دكتري مي رسانيم به استناد بخشنامه   10/9/ص/99 - 99/01/13  امتحان جامع دوره دكتري در نيمه دوم تابستان 99 برگزار خواهد شد و زمان دقيق آن پس از عبور از شرايط بحراني فعلي، متعاقبا اطلاع رساني مي گردد.(معاونت علمي)