متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان(در خصوص تقاضای حذف درس یا ترم)

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۱/۲۶

متن اطلاعیه::

باسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع می رساند، دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی جاری متقاضی حذف ماده درسی یا حذف ترم می باشند، می توانند درخواست کتبی خود را همراه با ذکر دلیل حداکثر تا پایان فروردین به دایره آموزش دانشگاه تحویل نمایند تا در شورای آموزشی بررسی و تصمیم مناسب اتخاذ گردد. بدیهی است صرف تسلیم درخواست به معنی موافقت با درخواست دانشجو نمی باشد.(معاونت علمی دانشگاه)