متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :جزئیات آزمون جامع دکتری روانشناسی تربیتی(نیمسال دوم)

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۳/۰۹

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

باسمه تعالی

دانشجویان محترم دکتری رشته روان شناسی تربیتی برای آگاهی از منابع و برنامه آزمون جامع در نیمسال دوم98-99 فایل پیوست را ملاحظه نمایند.