متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان درس تربیت بدنی استاد تقی زاده

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۳/۲۰

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجویان در تربیت بدنی(برادران) استاد علی تقی زاده می رساند: جزوه درس مربوطه در کافینت دانشگاه موجود می باشد و همچنین بر روی سایت واحد، قسمت آموزش مجازی نیز بارگذاری شده است. باتشکر