متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :نقل و انتقالات نيمسال اول1400-1399

مرتبط با :مدیر دانشجویی

نگارنده :الهه فلاحتي

تاریخ :۱۳۹۹/۰۳/۲۰

متن اطلاعیه::

باسمه تعالی

دانشجوی گرامی

با سلام،

خواهشمند است با توجه به راهنمايي هاي ذيل و پس از مطالعه دقيق شيوه نامه نقل و انتقالات نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه منادا اقدام نماييد.

زمان ثبت درخواست واجدين شرايط نقل و انتقالات دانشجويي در نيمسال اول 1400-1399 از تاريخ 25 خردادماه 99 لغايت 31 تيرماه 99 مي باشد. (ثبت درخواستهاي نقل و انتقالات خود را به روزهاي آخر موكول ننماييد.)

تذكر مهم: صحت كليه مدارك و مستندات بر عهده دانشجو مي باشد و در صورت عدم صحت مدارك ارايه شده در هر مرحله از فرايند رسيدگي كان لم يكن تلقي خواهد شد.

لازم به ذكر است كليه دانشجويان متقاضي ،مي بايست داراي شرايط عمومي مندرج در شيوه نامه مباشند.

آدرس سامانه ثبت نام نقل و انتقالات https://monada.iau.ir

باتشكر –امور دانشجويي واحد قائنات