متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :برگزاري كارگاه "توصيه هاي بهداشتي در مقابله با ويروس كرونا"مربوط به برگزاري امتحانات

مرتبط با :مدیر دانشجویی

نگارنده :الهه فلاحتي

تاریخ :۱۳۹۹/۰۳/۲۰

متن اطلاعیه::

با سمه تعالي

دانشجوي گرامي  باسلام

معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان جنوبي در نظر دارد به منظور افزايش سطح اطلاعات دانشجويان محترم و تاكيد بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي در مقابل ويروس كرونا در ايام برگزاري امتحانات ،كارگاهي تحت عنوان " توصيه هاي بهداشتي در مقابله با ويروس كرونا " در روز چهار شنبه مورخ 99/03/21 ساعت 12 ظهر به صورت استاني توسط پزشك معتمد دانشگاه جناب آقاي دكتر پورصدري برگزار خواهد شد. لذا خواهشمند است در خصوص شركت در كارگاه مذكور از طريق سايت دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند ،بخش آموزش مجازي و ورود به كارگاه مذكور اقدام فرماييد.

باتشكر - امور دانشجويي