متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :دستوالعمل امتحانات نیمسال دوم

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۳/۲۰

متن اطلاعیه::

دستورالعمل برگزاري امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

با توجه به بخشنامه هاي اخير سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، دستورالعمل امتحانات ويژه دانشجويان به شرح ذيل اعلام مي شود.

1-به منظور جلوگيري از سفرهاي بين شهري با اجراي طرح تعاون آزمون، دانشجويان فاقد منع آموزشي با ثبت نام در سايت azmoon99.iau.ac.ir  و كسب موافقت از ستاد طرح تعاون آزمون مي توانند در واحد محل زندگي خود آزمون دهند.

2-نوع آزمون جهت دروس عمومی، معارف اسلامی و اختصاصی در کلیه مقاطع تحصیلی حضوری خواهد بود. فقط دروس تخصصي رشته های پزشکی (پرستاري) در نيمه اول مرداد برگزار خواهد شد این گروه(پرستاری) لازم است دروس عمومی و معارف خود را با سایر دانشجویان بصورت حضوری در بازه (24/3/99 لغایت 19/4/99) امتحان دهند .

رعايت پروتكل هاي بهداشتي

الف) لازم است تمام دانشجويان قبل از شروع امتحانات حضوري در سامانه خود اظهاري وزارت بهداشت به آدرس salamat.Gov.ir ثبت نام نموده و در صورتيكه علائم بيماري را نداشتند پيامك دريافت شده از سامانه مذكور و يا فرم خود اظهاري را تكميل و در بدو ورود به مسئولين تعيين شده در حوزه امتحانات ارائه نمايند. در صورتيكه دانشجو مطابق سامانه و يا فرم خود اظهاري بيمار باشد و يا در بدو ورود داراي علائم بيماري باشد مجاز به شركت در امتحان نمي باشد و لازم است ايشان متعاقباً گواهي سلامت و يا عدم سلامت از مركز بهداشتي و درماني جهت تصميم گيري به مسئول مربوطه ارائه نمايد.

ب)كليه دانشجويان مي بايست ماسك و آب معدني همراه داشته باشند و از ورود دانشجويان بدون ماسك ممانعت بعمل خواهد آمد.

ج)جابجايي لوازم التحرير، ماشين حساب و غيره در جلسه امتحاني ممنوع است.

د) آوردن هر گونه وسيله اضافي از قبیل تلفن همراه، کتاب، جزوه، کیف و ... در محل امتحان ممنوع است.

ه)ازدحام و تجمع در محيط هاي دانشگاه ممنوع است و دانشجو حداكثر 15 دقيقه قبل از آزمون مي بايست در محل حضور داشته باشد و بعد از آزمون مي بايست فوراً دانشگاه را ترك نمايد.

ر)استفاده از خوابگاه و سلف سرويس به استناد بخشنامه 263/11 مورخ 19/03/99 معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه ممنوع مي باشد.

ز)شركت در كارگاه آموزش مجازي "توصيه هاي بهداشتي در مقابله با ويروس كرونا" که روز چهارشنبه مورخ 21/03/99 ساعت12 برگزار خواهد شد الزامي است.لذا دانشجویان با مراجعه به سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند(آموزش مجازي) تحت عنوان كارگاه مذكور در این کارکاه شرکت نمایید.

سربلند و پیروز باشید