متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :دانشجویان متقاضی امتحان در واحد قاینات

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۹/۰۳/۲۴

متن اطلاعیه::

دانشجویان متقاضی امتحان در واحد قاینات (طرح تعاون) به گروه میهمان قاینات در پیامرسان سروش پیوسته و برنامه امتحانی (تصویر خوانای کارت ورود به جلسه) خود را جهت هماهنگی ارسال فرمایند.

لینک عضویت:

https://chat.whatsapp.com/CqiokLvKsmN8fmQ249ken5