متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مكان امتحانات دانشگاه هاي آزاد اسلامي ...

مرتبط با :مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر

نگارنده :عباس طالبي پور

تاریخ :۱۳۹۹/۰۳/۲۴