متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي كند

مرتبط با :مسئول روابط عمومی

نگارنده :حميدرضا خوئي

تاریخ :۱۳۹۹/۰۳/۲۵

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان محترم: طرحهاي تحقيقاتي وفنآورانه دانشجويي (فطرت) بهار وتابستان 1399