متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :برنامه زمانبندی آزمون جامع دکتری روانشناسی تربیتی

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۳/۲۷

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

باسمه تعالی

دانشجویان محترم دکتری روانشناسی تربیتی جهت اطلاع از برنامه زمانبندی آزمون جامع(نیمسال دوم98-99)، فایل پیوست را ملاحظه نمایید.