متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :كارگاه آشنايي با طراحي و اجراي آزمون هاي مجازي

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۴/۰۴

متن اطلاعیه::

باسمه تعالي

قابل توجه اساتيد گرامي

با عنايت به ضرورت اجراي دوره هاي توانمندسازي،  كارگاه آموزشي آشنایی با طراحي و اجراي آزمون در فضاي مجازي، روز چهارشنبه مورخ 4 تير ماه راس ساعت 21 و 30 دقيقه در محل كلاس مجازي مشاوره به آدرس  http://vc2.iaubir.ac.it برگزار مي شود. از كليه همكاران محترم(هيات علمي و مدعو) تقاضا مي شود در اين كارگاه شركت فرمايند. با تشكر (معاونت علمي دانشگاه)