متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تعيين محل آزمون غربالگري دوازدهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي

مرتبط با :مدیر دانشجویی

نگارنده :الهه فلاحتي

تاریخ :۱۳۹۹/۰۴/۰۸

متن اطلاعیه::

قابل توجه دانشجويان پرستاري واحد

آزمون غربالگري (مرحله اول انفرادي) دوازدهمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي در روز سوم مرداد ماه 99 در 40 دانشگاه به صورت كتبي و همزمان برگزار مي شود. دانشجويان مي توانند پس از تاييد رسمي مسئول المپياد دانشگاه خود در بازه زماني 9 لغايت 10 تيرماه به سايت سنجش مراجعه نمايند و محل آزمون خود را با توجه به محل هاي پيش بيني شده انتخاب نمايند.  با تشكر امور دانشجويي واحد