متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :شيوه نامه پشتيباني از فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد كشور در سال تحصيلي 1400-1399

مرتبط با :مدیر دانشجویی

نگارنده :الهه فلاحتي

تاریخ :۱۳۹۹/۰۴/۱۱

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

دانشجوي گرامي

شيونامه پشتيباني از فعاليتهاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي كشور در سال تحصيلي 1400-1399 تدوين شده است به صورت فايل پيوست مياشد. از دانشجويان مشمول اين بخشنامه تقاضا مي گردد ضمن مطالعه دقيق اين شيوه نامه (پيوست) در صورت داشتن شرايط و ضوابط به اموردانشجويي واحد مراجعه نماييد. تا اقدامات لازم صورت پذيرد.                 باتشكر امور دانشجويي