متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :ثبت نام در دوره های ضیافت اندیشه اساتید

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۵/۱۰

متن اطلاعیه::

باسمه تعالی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

همکاران ارجمند جهت ثبت نام و آگاهی از دوره های ضیافت اندیشه اساتید می توانند به  آدرس زیر مراجعه نمایند:

http://hamandishi.nahad.ir