متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :چگونگي اعطاي مرخصي بدون حقوق به اعضاي هيات علمي

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۵/۱۳

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

باسمه تعالي

همكاران محترم هيات علمي جهت اطلاع از شرايط اعطاي مرخصي بدون حقوق بخشنامه پيوست را ملاحظه نمايند