متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي ارشد مهندسي عمران(ژئوتكنيك)

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۶/۱۶

متن اطلاعیه::

باسمه تعالي

با پي گيري هاي انجام شده دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات از ابتداي سال تحصيلي -400-99 در مقطع كارشناسي ارشد عمران(ژئوتكنيك) دانشجو مي پذيرد.