متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :معرفی محورهای همایش بین المللی وحدت اسلامی

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۶/۲۰

دانلود فایل

متن اطلاعیه::