متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :فرايند استفاده از سامانه اجرايي ساتع

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۶/۲۳

دانلود فایل

متن اطلاعیه::