متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تمدید ثبت نام بدون آزمون

مرتبط با :ریاست واحد

نگارنده :حمید طاهری

تاریخ :۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

ثبت نام بدون آزمون رشته های کاردانی و کارشناسی تا 7 مهر تمدید شد

www.azmoon.org