متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :فراخوان طرح های تحقیقاتی و فن آورانه دانشجویی(باشگاه پژوهشگران جوان)

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۶/۲۸

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت اطلاع از محورهای اصلی، معیارهای ارزیابی و موضوعات پیشنهادی فراخوان طرح های تحقیقاتی و فن آورانه دانشجویی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، فایل پیوست را دریافت و مطالعه نمایید.