متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد

مرتبط با :مدیر تحصیلات تکمیلی

نگارنده :علي داوري

تاریخ :۱۳۹۴/۰۸/۲۴

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

 

رشته

نام و نام خانوادگي دانشجو

رديف

حسابداري

زويا عظيم زاده

1

حسابداري

سيد حسن موسوي

2

مشاوره وراهنمايي

بتول نبي زاده شهري

3