متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :ثبت نام بدون آزمون

مرتبط با :ریاست واحد

نگارنده :حمید طاهری

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۱۳

متن اطلاعیه::

ثبت نام بدون آزمون مقاطع كارداني و كارشناسي تا 14 مهرماه تمديد شد