متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :ثبت نام دانشجويان جديدالورود( 400-99)

مرتبط با :مسئول روابط عمومی

نگارنده :حميدرضا خوئي

تاریخ :۱۳۹۹/۰۷/۲۷

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

ثبت نام دانشجويان جديدالورود (400-99)

ثبت نام دانشجويان پذيرفته شده بدون آزمون مطابق جدول زمان بندي بر اساس حروف الفبا از دوشنبه 99/07/28لغايت چهارشنبه 99/07/30در ساعت اداري بصورت حضوري در كافي نت دانشگاه انجام مي شود.